***       Wij verwachten voorlopig geen pups       ***

Welkom op de website van Lagotto Romagnolo kennel "Jack of Spades"

Mijn naam is Catja Jackson en ik ben geboren in 1962.

 

In 2010 is Elena als pup in ons leven gekomen. Een hele leuke en lieve hond waar wij erg blij mee zijn. De Lagotto Romagnolo is als ras nog niet zo lang erkend en in Nederland is het nog een betrekkelijk onbekende verschijning.

 

Wij hebben Elena niet specifiek gekocht om mee te fokken, maar vanaf het begin was wel mijn plan om bij gebleken geschiktheid (karakter, gezondheid, rastype) te zijner tijd een nestje te fokken.

Medio 2015 is Bente als pup in ons leven gekomen. Net als Elena een hele lieve en zachtaardige hond.

 

Hoewel het fokken hobby-matig is staat een serieuze aanpak wel voorop. Ik ben lid van de rasvereniging LRCN (Lagotto Romagnolo Club Nederland) en fok volgens hun fokreglement. Mijn kennel "Jack of Spades" is erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

 

Ik heb de KKI (Kynologische Kennis I) cursus gevolgd en heb hiervan een diploma (2008).

 

In 2011 ben ik begonnen met een opleiding bij DogVision. Als onderdeel van deze opleiding ben ik sinds September 2012 gekwalificeerd als Kynologisch Instructeur. In Mei 2016 heb ik het certificaat Gedragstherapeut bij Honden in ontvangst mogen nemen. Dit certificaat is erkend door de Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden NVGH.

 

De volgende punten vind ik belangrijk:

 

Karakter

Over het algemeen is de Lagotto Romagnolo een zachte, gevoelige en conflict-vermijdende hond. Dat is uiteraard een groot pluspunt voor een huishond. Helaas zijn er individuen binnen de populatie waar dit de vorm aanneemt van extreme éénkennigheid, schuwheid, terughoudendheid of zelfs angst/angstagressie. Met een gedegen socialisatie is er voor de individuele hond vanzelfsprekend nog veel winst te behalen. Angst heeft echter een grote erfelijke component. Ik ben daarom van mening dat er (zeker in Nederland, een druk en dichtbevolkt land met veel interacties) uitsluitend met honden met vrije en evenwichtige karakters zou moeten worden gefokt.

 

Gezondheid

Ouderdieren met een goede gezondheid zijn geen garantie voor gezonde pups maar het is wel de best denkbare start voor een lang en gelukkig leven voor de hond en een minimum aan zorgen en dierenartskosten voor de eigenaar.

 

Geringe verwantschap

Binnen een gesloten populatie heb je per definitie te maken met een grotere verwantschap tussen de individuen dan bij een open populatie. Bij rasfokkerijen van allerlei dieren wordt het kruisen van (nauw) verwante dieren (inteelt of lijnenteelt) gebruikt om gewenste eigenschappen te verankeren. Risico hierbij (en zeker bij een ras in opbouw zoals de Lagotto Romagnolo) is dat latent aanwezige ongewenste eigenschappen evengoed worden verankerd. Ik ben van mening dat, met het oog op de toekomst, het een goede zaak is om de onderlinge verwantschap zo klein mogelijk te houden en streef bij voorkeur naar combinaties met een inteeltcoefficient van minder dan 1%.

 

Het oog wil ook wat

Uiterlijk komt op de laatste plaats. De Lagotto Romagnolo is namelijk van nature al een mooie hond, niet eens zozeer door zijn fraaie krullen en sprekende ogen maar omdat het fysiek een hond is die gewoon "klopt". Een harmonisch gebouwd lichaam met ideale proporties en functionele bewegingen: een lust voor het oog.

 

Een vaderdier voor onze puppies dient dus bovenal een super karakter en ijzeren gestel te hebben....maar voor een echt lekker ding reizen we natuurlijk graag een paar uurtjes extra!