Pups

Dit kunt u als puppy-koper verwachten:

• Een hond gefokt uit gezonde ouders met vrije, sociale en evenwichtige karakters en een zeer geringe onderlinge verwantschap.

• U wordt vanaf de geboorte op de hoogte gehouden over het wel en wee van de pups via deze website en per email.
• De pups groeien op in de woonkamer en mogen in de tuin als het weer dit toelaat.

• De pups worden gespeend met verse tartaar, Platinum Puppy-voer (nat en droog) met meer dan 70% vers vlees en natuurlijke kauwsnacks.

• Er wordt een begin gemaakt met de socialisatie en habituatie, zowel binnenshuis als buitenshuis.

• De natuurlijke zindelijkheid van de pups zal van begin af aan worden benut, gefaciliteerd en gestimuleerd. Zij zullen (binnen hun leeftijdsgebonden fysieke grenzen) het nest zindelijk verlaten.

• Er wordt spelenderwijs en consequent een begin gemaakt met het stimuleren en belonen van gewenst gedrag en het voorkomen en ombuigen van ongewenst gedrag. Ook zal er een begin worden gemaakt met het aanleren van de hondenfluit en enkele basisoefeningen.

• Gedurende de zeven tot acht weken dat de pups hier in huis zijn krijgen zij 100% van mijn tijd en aandacht. Ik ben in die periode niet beschikbaar voor mijn normale werkzaamheden (gedragsbegeleiding en gedragstherapie).
• Vanaf een week of drie bent u welkom om de pups te bezoeken.
• Tijdens uw bezoeken krijgt u alle informatie die u straks nodig heeft wanneer de pup met u mee naar huis gaat en u kunt terecht met al uw vragen. Verder krijgt u alvast een praktisch boek over hondenopvoeding mee als u daar prijs op stelt.

• De pups worden voor aflevering viermaal ontwormd, op de leeftijd van 2, 4, 6 en 8 weken.

• De pups worden op de leeftijd van 6 weken gevaccineerd en gezond verklaard door een dierenarts.

• De pups worden afgeleverd met een NHSB stamboom en een DNA profiel (zodra ontvangen door de Raad van Beheer), een identificatie-chip, een Europees paspoort en een koopcontract.

• U krijgt een voorraadje voedsel mee waaraan de pups gewend zijn, een stukje van het nestdeken, een ACMÉ hondenfluit en zijn of haar favoriete speeltje.

 Gratis lidmaatschap van de rasvereniging LRCN voor de duur van een jaar.

• Ook na aflevering bent u welkom om te bellen of te mailen als u vragen heeft over uw pup en binnen een jaar na de geboorte organiseren we een nest-reünie.